Ansøgningsskema til kvalitets- og udviklingsmidlerne
Ansøgningerne skal i 2023 være sekretariatet i hænde senest

  • 26. januar (Møde den 20. marts)
      
  • 13. april (Møde den 8. juni)
      
  • 3. august (Møde den 28. september)
      
  • 3. oktober (Møde 5. december)

Bemærk - Der bevilges som hovedregel kun op til 500.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningsskema til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Ansøgninger sendes til sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, Jette Christiansen, Koncern Kvalitet.