Ansøgningsskema til kvalitets- og udviklingsmidlerne
Ansøgningerne skal være sekretariatet i hænde senest 8 uger før Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets møder.

Bemærk - Der bevilges som hovedregel kun op til 500.000 kr. pr. projekt.

Ansøgningsskema til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Ansøgninger sendes til sekretariatet for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, Jette Christiansen, Koncern Kvalitet.