Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 16. september 2013 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, konference 1


Sagnr.: 1-01-72-15-10

1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Mødedeltagere:

 

Region Midtjylland, Regionsrådet:

Jørgen Nørby

Susanne Helene Buch Nielsen

Conny Jensen

Carl Johan Rasmussen

 

Kommunekontaktrådet:

Torben Gudiksen, Holstebro

Anders Kjærulff, Holstebro

Mette Nielsen, Viborg

Leif Gjørtz Christensen, Viborg

 

Lægeforeningen:

Karsten Rejkjær Svendsen - Mødeleder

Birgitte Borup

Søren Svenningsen

Tove Holm

Lise Høyer (Medlem af SU - observatør i KEU)

Ejvind Mouritsen (Medlem af SU - observatør i KEU)

Holger Fischer (Medlem af KEU - observatør i SU)

Mette Korr (Medlem af KEU - observatør i SU)

 

Regionspraksiskoordinator:

Jens Rubak (Observatør)

 

Lægeforeningens sekretariat:

Seniorkonsulent Lisbeth Trøllund

 

Region Midtjylland, administrationen:

Direktør Anne Jastrup

Vicedirektør Kjeld Martinussen

Kontorchef Palle Jørgensen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Lasse Guldbrandsen, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud

Kontorchef Birgitte Haahr, Nære Sundhedstilbud

Chefkonsulent Steen Vestergaard-Madsen, Nære Sundhedstilbud

Fuldmægtig Kristoffer Stegeager, Nære Sundhedstilbud

Beslutning

Afbud:

Kjeld Martinussen

Torben Gudiksen

Anders Kjærulff

Susanne Helene Buch Nielsen

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-15-10

2. Gensidig orientering

Administrationen indstiller,

at der gives en gensidig orientering for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets medlemmer.

Beslutning

Tilslutning til HPV vaccination for årgangene 1985-1992 til gensidig orientering til SU.

I Region Midtjylland er der pr. juni 2013 opnået en tilslutning på gennemsnitlig 72,5 % for hele regionen, det er en anelse over landsgennemsnittet på 70,1 %. Alle regioner samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om at registrere dækningsgraden for

HPV vaccinen.

 

Lægeside efterspurgte en oversigt over udviklingen. Nedenstående tabel viser en estimeret tilslutning i regionerne, da tallene reelt bygger på, at kvinderne har modtaget mindst én HPV vaccine. Der er i tabellen medregnet de kvinder, som blev vaccineret, før det gratis tilbud trådte i kraft.

 

Årgang 1985-1992
Opgørelsesperiode januar 2007 til 2013
 
Juni 2012
marts 2013
juni 2013
Hovedstaden
16.4
58,1
66,2
Sjælland
19.2
71,4
73,6
Syddanmark
17.9
68,5
71,3
Midtjylland
16.5
62,4
72,5
Nordjylland
17.0
69,9
73,2
Hele landet
17.1
63,5
70,1

 

Nordisk kongress

Opfølgning på Nordisk Kongress i Tampere, Finland, vil ske på det føsrtkommende møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget.

 

Studietur til Jönköping

Lægeside orienterede om, at afbud til den kommende studietur til Jönköping skyldes et allerede planlagt møde i PLO - Midtjylland. I fremtiden vil man gerne modtage invitationer via hovedpostkassen.

 

KOS i lægevagten

Udvalget har tidligere vedtaget at genbehandle KOS i lægevagten. Undersøgelsen kommer på næste møde i udvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-22-5-08

3. Økonomi, status over udvalgets midler

Resume

Der er udarbejdet en økonomisk oversigt over KEU- og EUV-midler, status per 27. august 2013.

Administrationen indstiller,

at den økonomiske oversigt over KEU- og EUV-midler tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, status pr. 27. august 2013 over Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets midler og EUV-midler samt de bevilgede projekter.

 

Der er 6.610.987 kr. tilbage i ikke forbrugte / ikke bevilgede midler i 2013, når de overførte projekter samt de tidligere bevilgede projekter for 2013 er fratrukket.

 

Der er til dette møde søgt om et projekt, som for 2013 udgør 200.000 kr. Hvis ansøgningen godkendes, er der 6.410.987 kr. tilbage i puljen for 2013.

 

Der vedlægges desuden en oversigt over afsluttede KEU projekter 2007 - 2013.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-133-09

4. Rammebevilling til afholdelse af systemspecifikke værktøjsmøder i FMK

Resume

Som led i en effektiv implementering af FMK planlægges i samarbejde med de store praksissystemleverandører et antal værktøjsmøder, som er gratis for praksis at deltage i. Der ansøges om en bevilling til lokaleleje og forplejning.

Administrationen indstiller,

at Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilger 200.000 kr. til afvikling af systemspecifikke FMK-værktøjsmøder.

Sagsfremstilling

Alle praksis i Region Midtjylland forventes at tage FMK i brug inden udgangen af 2013. Som led i en målrettet implementering afvikles koordinerende ibrugtagningsmøder mellem hospitaler og praksis i optageområdet. Udgifter til lokaler og forplejning afholdes af centrale midler til samlet FMK - implementering.

I forlængelse af ibrugtagningsmøderne afholdes systemspecifikke værktøjsmøder, som det er gratis for praksis at deltage i. På disse møder vil funktionalitet, begrebsafklaring og brugerflade blive gennemgået.

Nedenstående tabel viser de planlagte ibrugtagningsmøder og værktøjsmøder, der afvikles efter samme skabelon, som de allerede afholdte møder i Randers og Silkeborg.

 

Ibrugtagning af FMK på følgende hospitaler
Koordinerede ibrugtagningsmøder
Systemspecifikke værktøjsmøder
Regionshospitalet Viborg
(Viborg, Skive)
19. august 2013, kl. 16.30 – 18.30
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Allé 4
8800 Viborg
Medwin – 2.september 2013 kl. 16.30 – 19.30
XMO – 23. september 2013 kl. 16.30 – 19.30
Regionshospitalet Horsens
(Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg)
9. september 2013, kl. 16.30 – 18.30
Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Medwin – 18.september 2013 kl. 16.30 – 19.30
XMO – 17. september 2013 kl. 16.30 – 19.30
Aarhus Universitetshospital
(Aarhus, Samsø)
1. oktober 2013, kl. 16.30 – 18.30
Aarhus Universitetshospital (Auditorium B)
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Aarhus N
Medwin – 8. oktober 2013 kl. 16.30 – 19.30
XMO – 7. oktober 2013 kl. 16.30 – 19.30
Aarhus Universitetshospital
(Aarhus, Samsø)
31. oktober 2013, kl. 16.30 – 18.30
Aarhus Universitetshospital (Auditorium B)
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Aarhus N
Medwin – 4. november 2013 kl. 16.30 – 19.30
XMO – 28. oktober 2013 kl. 16.30 – 19.30
Hospitalsenhed Vest
(Ikast-Brande, Herning,
Ringkøbing-Skjern)
2. oktober 2013, kl. 16.30 – 18.30
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Hospitalsenhed Vest
(Struer, Lemvig, Holstebro)
3. oktober 2013, kl. 16.30 – 18.30
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Medwin – 23.oktober 2013 kl. 16.30 – 19.30
XMO – 22. oktober 2013 kl. 16.30 – 19.30

Der planlægges med afholdelse af 2 møder i regionen for de praksis, der anvender Novax. Herudover forventes afholdt 2 opsamlingsmøder for hver af de store systemleverandører.

På grund af omfanget af mødeaktiviteten ansøges om en rammebevilling til afholdelse af udgifter til lokaleleje og forplejning.

Der forventes afholdt 14 møder med forventet 40 deltagere pr. kursus svarende til 560 deltagere fra almen praksis (læger og praksispersonale). Den gennemsnitlige udgift pr. deltager forventes at være 350 kr. svarende til 200.000 kr. Der vil blive afregnet for de faktiske udgifter til møderne.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Tilbage til toppen