Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 1. juli 2016 kl. 12:00
i Formandsbeslutning


Sagnr.: 1-30-72-107-16

1. Ansøgning - På vej mod gode patientforløb for multisyge patienter

Resume

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget besluttede på mødet den 9. juni 2016, at der skulle indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.

 

Administrationen indstiller,

at der ud fra de indhentede yderligere oplysninger træffes formandsbeslutning i sagen.

 

Sagsfremstilling

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget behandlede den 9. juni 2016 ansøgning  vedr. projektet 'På vej mod gode patientforløb for multisyge patienter'.

 

Det blev besluttet, at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at ansøger nærmere belyser, hvorledes projektet er tænkt bredere, ud over Silkeborg, og egner sig til spredning samt fremlægger en beskrivelse af, hvordan kommunerne kan tænkes ind i projektet. Når oplysningerne foreligger træffes beslutning ved formandsafgørelse.

 

Der er indhentet yderligere oplysninger hos ansøger, Lucette Meillier, DEFACTUM, Region Midtjylland.

 

Ansøgningsskemaet og bilag 1 (projektbeskrivelsen) er ændret:

  1. Der er indarbejdet undersøgelse af almen praksis' vurdering af multisyge patienter i kommunalt rehabiliteringsforløb.
  2. Det påtænkes, når resultater foreligger, at formidle resultaterne i forbindelse med undervisningsforløb for praktiserende læger i multisygdom.
  3. Det er søgt tydeliggjort hvordan en bred vifte af specialiserede tilbud, som den enkelte multisyge patient har været i kontakt med, bliver omfattet af undersøgelsen.

 

Der vedlægges tilrettede bilag.

 

Beslutning

Punktet sættes på dagsordenen igen til næste møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 15. september 2016 i h.t. formandsbeslutning.

 

Tilbage til toppen