Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 7. april 2021 kl. 11:00
i Skriftlig votering

 


Sagnr.: 1-30-72-201-19

1. Ansøgning om midler til konsulenttræf 2021

Resume

Administrationen ansøger om 71.000 kr. til afholdelse af et konsulenttræf i 2021. Der har ikke været afholdt konsulenttræf i de seneste to år og af hensyn til MidtKraft-organisationens sammenhængskraft og fremdrift er der et stort behov for at samle konsulenterne så snart det bliver muligt.

Administrationen indstiller,

at KEU godkender, at der bevilges maksimalt 71.000 kr. til afholdelse af et konsulenttræf i 2021

Sagsfremstilling

Der blev bevilget midler (60.000) til et konsulenttræf i 2019. Konsulenttræffet blev dog ikke afholdt, da der dette år blev afholdt et landsdækkende konsulenttræf. Midlerne blev overført til 2020 og der blev bevilget yderligere 25.000 kr. fra KEU til at afholde et kombineret konsulent- og klyngekoordinatortræf. Dette træf blev dog heller ikke afholdt p.g.a. Covid19.


Der er stadig et ønske om at afholde et træf, når det bliver muligt i løbet af 2021, selvfølgelig under coronavenlige omstændigheder, hvorfor vi tænker at afholde et rent MidtKraft-træf uden klyngekoordinatorer.


Vi anser det for vigtigt, at konsulenttræffet afholdes snarligt. Det skyldes, at der har været en del udskiftning af konsulenter, og der er et stort behov for dels, at konsulentkorpset kan mødes og blive sammentømret og dels, at der bliver et øget kendskab til hinandens forskellige dele af MidtKraft-organisationen og synergimulighederne i den. Konsulenttræffet skal også bidrage til et kommende MidtKraft-katalog over tilbud fra MidtKraft.

Desuden vil vi på sådan en dag kunne indføre og inddrage de to nye PLO-medlemmer i kvalitetsarbejdet. Det foreslås derfor, at de 2 PLO-M repræsentanter fra det Regionale Kvalitetsteam inviteres med til hele træffet med honorering for deltagelse.


Der ansøges derfor om et beløb på maksimalt 71.000 kr., som fordeler sig således:


• Forplejning 25.000 kr. (Tilbud fra Radisson Blu er 24.300 kr. for 40 deltagere)

o Morgenmad, kaffe/te, vand, frokost og kage/frugt.

• Honorar 2 PLO-M repræsentanter 20.000 kr. (medlemmerne af det regionale kvalitetsteam)

• Fotograf 6.000 kr.

• Diverse 20.000 kr. (Programmet er stadig under udarbejdelse og det overvejes herunder om der vil blive behov for ekstern(e) oplægsholder(e)).


Vi øjnede en mulighed for at bruge datoen den 4. juni (hvor en del konsulenter skulle have deltaget på akut praksisdag) - derfor denne henvendelse. Hvis vi afventer en behandling af sagen til KEU-mødet den 8. juni, vil konsulenttræffet først kunne afholdes sidst på efteråret.Beslutning

Godkendt

Tilbage til toppen