Abonnér

Referat
til
mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
den 10. februar 2017 kl. 12:00
i Formandsbeslutning


Sagnr.: 1-30-72-183-16

1. Tillægsbevilling til deltagelse på Nordisk Kongres 2017

Resume

Der søges om en tillægsbevilling til deltagelse i Nordisk Kongres på Island den 14. – 16. juni 2017.

Administrationen indstiller,

at formandsskabet bevilger yderligere 30.000 kr. til deltagelse i kongressen

 

at formandsskabet godkender, at banket deltagelsen udgår af budgettet

 

Sagsfremstilling

Der afholdes Nordisk Kongres i Reykjavik, Island i perioden d. 14. – 16. juni 2017. Temaet for kongressen er: ”From the Core. Changes and Challenges in Primary Care”.

 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har tidligere bevilget 512.372 kr. til deltagelse i kongressen. Regionens delegation består af repræsentanter fra konsulentorganisationen, staben samt medlemmer af samarbejdsudvalget og KEU. Formålet er at hente fælles inspiration til det fremtidige kvalitetsudviklingsarbejde i almen praksis.

 

Delegationen består af i alt 29 personer.

 

Reykjavik er en lille hovedstad, og det har derfor været en stor udfordring at skaffe hotelværelser samt flybilletter til Island. Det er lykkedes at skaffe begge dele, men priserne for hotel er steget til mere end der var budgetteret med. Derfor er det ikke muligt at holde sig inden for det beløb, der oprindeligt var ansøgt om.

 

I den første ansøgning var der budgetteret med deltagelse i fredagens afsluttende banket. Da det med de nuværende priser ikke er muligt at holde sig inden for den oprindelige bevilling, foreslår administrationen, at banketten spares væk.

 

Med denne besparelse bliver der tale om at begrænse behovet for en tillægsbevilling på 25.000 - 30.000 kr. Af hensyn til eventuelle udforudsete udgifter søges der om 30.000 kr. i ekstra bevilling.

Beslutning

Formandsskabet har godkendt indstillingen.

Tilbage til toppen