Samarbejdsudvalget på psykologområdet er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Udviklingsplan for psykologområdet, som blev godkendt i Regionsrådet den 29. april, kan du læse mere om her.

Udvalget består af 2 medlemmer udpeget af regionen, 1 medlem udpeget blandt kommunerne i regionen og 3 psykologer i regionen udpeget af Dansk Psykolog Forening:

Regionsrådsmedlemmer
Henrik Gottlieb (A), Formand
Steen Jakobsen (V)

Kommunale medlemmer:
Niels Rasmussen (F), Ringkøbing-Skjern 

Sundhedsfaglige medlemmer, Dansk Psykolog Forening:
Anders Røge
Lars Dalsjö
Jens Jacob Prasse

Mødeplan 2021

4. februar
2. september
 

Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a at:

  • fremme arbejdet med kvalitetssikring - herunder iværksættelse af kvalitetsudviklingsprojekter
  • udarbejde udviklingsplan for psykologpraksis i regionen
  • drøfte forhold med henblik på samordning mellem psykologer og øvrig sundhedsvæsen
  • forbehandle klager fra borgere og psykologer
  • behandle indstillinger om inddragelse af ydernummer
  • behandle ansøgninger om flytning af psykologpraksis internt i regionen
  • behandle øvrige emner vedrørende overenskomsten i regionen

Sekretariat

Sidse Gottlieb Jensen
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 7841 2037