Samarbejdsudvalget på speciallægeområdet er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Udvalget består af 4 repræsentanter udpeget af regionen og 4 udpeget af FAS- gruppen i regionen:

Regionsrådsmedlemmer
John G. Christensen (A) (formand)
Henrik Gottlieb (A)
Ib Bjerregaard (V)
Christian Møller-Nielsen (V)


Sundhedsfaglige medlemmer, FAS:
Christian Bak, Øre-næse-halslæge, Formand
Birgitte Norrie, Psykiater
Michael Lindholt, Øjenlæge
Kaare Mai, Reumatolog 

Mødeplan 2021

10. marts
9. juni
15. september
8. december

 

Samarbejdsudvalgets opgave er bl.a 

  • træffe afgørelser i klagesager,
  • indgå aftaler om lokale aftaler (§64-, § 65- og § 66-aftaler),
  • give tilladelse til delpraksis og ansættelse af assisterende speciallæge,
  • afgive indstilling i forbindelse med tilladelse til nynedsættelse,
  • meddele bemærkninger til udkast til praksisplan,
  • give udtalelser vedrørende anmodning om ændring af praksisform,
  • give henstillinger til praktiserende speciallæger om ændring af ordinationsmønsteret samt
  • behandle øvrige forhold vedrørende overenskomstens praktisering i regionen.

Sekretariat


Claus Meldgaard Jensen

Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 20287753