Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Tandlægeforening. Udvalget består af 2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet, 1 repræsentant udpeget af Kommunekontaktrådet og 3 repræsentanter udpeget af Dansk Tandlægeforening.

Medlemmer

Regionsrådsmedlemmer:
Else Kayser (Ø), formand
Finn Thranum (V)

Kommunale medlemmer:
Rasmus Norup (C), Herning

Sundhedsfaglige medlemmer, Dansk Tandlægeforening:
Stine Brems Mørcholdt
Lars Rasch
Mette Kæraa

Samarbejdsudvalgets opgaver er bl.a. at:

  • vejlede med hensyn til forståelse og praktisering af overenskomstens enkelte bestemmelser
  • behandle klager over forhold, der er omfattet af overenskomsten samt
  • klager over sagsbehandlingen i Tandlægenævnet

Sekretariat for Samarbejdsudvalg for Tandlæger:

Debbie Denice Thompson
Regionssekretariatet
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 21801638