Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i hospitalsudvalget
den 27. oktober 2021 kl. 16:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-00-24-20

1. Orientering vedr. tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften #

Resume

Der gives en mundtlig orientering vedrørende tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften.

Direktionen indstiller,

at orientering vedrørende tiltag til håndtering af personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget besluttede den 12. oktober 2021, at der skal afholdes dette ekstraordinære udvalgsmøde vedrørende mulige tiltag til håndtering af de aktuelle personalerelaterede problemstillinger knyttet til hospitalsdriften.


På mødet vil udvalget modtage en mundtlig orientering om status for de tiltag, der arbejdes med, og der vil være mulighed for en efterfølgende drøftelse.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

2. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive elektronisk i FirstAgenda ved at trykke på ”Godkend”, når mødet er slut.

Tilbage til toppen