Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 6. januar 2020 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Jakob Rixen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 17.45

 

Dagsordenspunkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: Punkterne 1-5, lukket dagsorden punkt 2, punkt 11, punkterne 6-10, lukket dagsorden punkt 1 og 3, punkterne 12-15.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.58 under behandlingen af punkt 11.