Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 9. marts 2020 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Hanne Roed deltog i temadrøftelse om tilbud til sårbare patientgrupper i Region Midtjylland, herunder indvandrermedicinske patienter.

 

Finn Thranum forlod mødet kl. 15.32 under behandlingen af punkt 11.

Jørgen Winther forlod mødet kl. 17.52 under behandlingen af punkt 18.

 

Mødet blev hævet kl. 18.10.