Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 1. marts 2021 kl. 13:30
i Fællesmøde i regionsrådssalen og virtuelt mødelokale, jf. kalenderbooking

Alle var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 14.30.


Sagnr.: 1-00-24-20

1. Bæredygtighed på hospitalsområdet #

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 27. januar 2021 vedtaget Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed. Med strategien sættes konkrete og meget ambitiøse mål for bæredygtighed i regionen. Inden for området cirkulær økonomi er der eksempelvis mål om 30 % reduceret forbrug, 30 % reduceret affaldsmængde og 70 % genanvendelse inden 2030. Hospitalerne i Region Midtjylland står som følge heraf overfor komplekse udfordringer og effektuering af store omstillinger i løbet af de næste år, og arbejdet er allerede i gang.


I lyset af denne opgave har hospitalsudvalget ønsket et fællesmøde om bæredygtighed på hospitalsområdet mellem hospitalsudvalget, udvalg for regional udvikling og det midlertidige udvalg for klima og bæredygtighed.


Region Midtjylland har gennem de seneste år arbejdet med bæredygtighed via bl.a. puljeprojekter, fokus på indkøbspolitik og har som den eneste region i Danmark etableret et netværk for ledere og medarbejdere på tværs. Derudover er der ansat bæredygtighedskonsulenter på hver hospitalsenhed og i relevante stabe. Både udvikling og implementering er således igangsat. Der er dog behov for mere fokus, flere ressourcer, innovation og tæt samarbejde både internt og eksternt, for at nå i mål inden 2030. Nogle af udfordringerne kræver en øget lokal og regional indsats, andre kræver både nationalt og internationalt samarbejde og forskningsmæssig tyngde. For at sikre en koordineret og kliniknær indsats er det i budgetforliget for 2021 besluttet at oprette et Center for Bæredygtige Hospitaler.


Der er følgende program for fællesmødet:

Tilbage til toppen