Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 8. november 2021 kl. 13:30
i Konference 1, stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Erik Vinther og Jørgen Winther, der havde meldt afbud.

 

Susanne Buch mødte kl. 14.10 under behandling af punkt 1.

 

Else Kayser og Jakob Rixen deltog virtuelt.

 

Else Kayser og Jakob Rixen forlod mødet kl. 14.55 under behandling af punkt 2.

 

Nicolaj Bang forlod mødet kl. 15.00 under behandling af punkt 2.

 

Mødet blev hævet kl. 17.00.


Sagnr.: 1-31-72-1091-20

1. Behandlinger i de nuværende udbudsaftaler som potentielt vil kunne udføres af privatpraktiserende speciallæger #

Beslutning

Hospitalsudvalget tog redegørelse vedrørende mulighed for behandlinger i speciallægepraksis til efterretning.


Erik Vinther, Jørgen Winther, Nicolaj Bang, Else Kayser og Jakob Rixen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen