Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 2. december 2021 kl. 13:30
i Regionshuset Viborg, mødelokale F11, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt, undtagen Purnima Erichsen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 13.40.


Sagnr.: 0-3-1-20

1. Valg af formand og næstformand #

Resume

Hospitalsudvalget skal i henhold til styrelsesvedtægten for Region Midtjylland udpege en formand og en næstformand.

Direktionen indstiller,

at udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling

Det følger af Region Midtjyllands styrelsesvedtægt, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning

Hospitalsudvalget valgte Purnima Erichsen som formand og Annette Roed som næstformand for udvalget.


Purnima Erichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

2. Fastlæggelse af dato for det første udvalgsmøde i 2022 #

Resume

Hospitalsudvalget skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære udvalgsmøde i 2022.

Direktionen indstiller,

at det første ordinære møde i udvalget fastlægges til mandag den 3. januar kl. 13.30 i Regionshuset Viborg.

Sagsfremstilling

Udvalget skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære møde.


Det foreslås, at mødet holdes mandag den 3. januar kl. 13.30 i Regionshuset Viborg.


Til orientering kan det oplyses, at udvalget på det første møde i januar vil få forelagt et forslag til mødeplan med følgende møder i udvalget i 2022:


Mandag den 3. januar kl. 13.30
Mandag den 31. januar kl. 13.30
Mandag den 7. marts kl. 13.30
Mandag den 4. april kl. 13.30
Mandag den 9. maj kl. 13.30
Tirsdag den 7. juni kl. 13.30
Mandag den 8. august kl. 13.30
Mandag den 12. september kl. 13.30
Mandag den 3. oktober kl. 13.30
Mandag den 7. november kl. 13.30
Mandag den 5. december kl. 13.30.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.


Purnima Erichsen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-24-20

3. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive underskriftsarket.

Beslutning

Underskriftsarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen