Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 9. maj 2022 kl. 13:30
i Aarhus Universitetshospital, mødelokale G206-124, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Punkt 15 blev behandlet efter punkt 9. Den åbne tillægsdagsorden blev behandlet efter punkt 18. Punkt 8 blev behandlet efter den åbne tillægsdagsorden.

 

Ulla Holm forlod mødet kl 18.40 under behandlingen af punkt 8.

 

Mødet blev hævet kl. 19.10

 

Regionsrådsmedlemmerne Henrik Qvist, Hanne Roed, Anders Kühnau, Lone Dybdal, Jacob Klærke, Per Møller Jensen, Anders G. Christensen, Josefine Schlosser, Inger-Marie Tryde, Stine Damborg og Else Søjmark deltog i temadrøftelsen. Punkt 1 på den åbne tillægsdagsorden.

 

Regionsrådsmedlemmerne Marianne Karlsmose, Mette Guldberg, Thrine Rimdal Nørgaard, Anne Marie Søe Nørgaard, Bent B. Graversen, Martin Jakobsen og Bent Graversen deltog virtuelt i temadrøftelsen. Punkt 1 på den åbne tillægsdagsorden.


Sagnr.: 1-30-72-205-07

1. Temadrøftelse. Karkirurgien i Region Midtjylland #

Sagsfremstilling

Hospitalsudvalget holder temadrøftelse om karkirurgien i Region Midtjylland.


Direktionen har iværksat udarbejdelsen af en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Analysen foreligger nu. Hovedresultatet af analysen er, at karkirurgien i Region Midtjylland er betydeligt underdimensioneret i forhold til karkirurgien i Region Nordjylland og den jyske del af Region Syddanmark, som udgør sammenligningsgrundlaget i analysen.


Analyserapporten er vedlagt. I et andet punkt på hospitalsudvalgets dagsorden den 9. maj opridses baggrunden for udarbejdelsen af analysen, analysens hovedresultater samt de kort- og langsigtede initiativer med henblik på at styrke karkirurgien i Region Midtjylland, som analysen giver anledning til.


Analysen er udarbejdet af professor og ledende overlæge Kim Houlind, Karkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, der i forbindelse med nærværende temadrøftelse vil gennemgå de væsentligste pointer i analysen.


I forbindelse med temadrøftelsen deltager herudover formand for det tværfaglige specialeråd for karkirurgi Troels Fogh Pedersen, lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen fra Hospitalsenhed Midt samt hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen fra Aarhus Universitetshospital, som vil stå til rådighed med henblik på besvarelse af udvalgets spørgsmål.


Program for temadrøftelsen (Kim Houlind deltager under pkt. 1-3):

  1. Baggrunden for, at direktionen og hospitalsledelserne igangsatte analysen v/Koncerndirektør Ole Thomsen (10 min.)
  2. Orientering om analysens hovedkonklusioner v/Professor, ledende overlæge Kim Houlind, Karkirurgisk afdeling, Kolding (15 min. samt spørgsmål til analysen 15 min.)
  3. Kommentarer til analysen v/Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, AUH, lægefaglig direktør Claus Thomsen, AUH og lægefaglig direktør Claus Brøchner-Nielsen, HE Midt, samt specialerådsformand Troels Fogh Pedersen (20 min.)
  4. Hvornår blev direktionen og hospitalsledelserne opmærksom på karkirurgiens udfordringer v/Ole Thomsen, Claus Thomsen, Poul Blaabjerg, Claus Brøchner-Nielsen (30 min.).


Som bilag til sagsfremstillingen er vedlagt:

  • Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland
  • En redegørelse for forløbet frem til igangsættelsen af den eksterne analyse, herunder en redegørelse for de årlige karbaserapporter samt den ændrede arbejdsdeling, der blev indført med henblik på udmøntning af en besparelse i Budget 2019, og de henvendelser og bekymringsskrivelser, administrationen modtog i den forbindelse
  • Bilagssamling til redegørelsen for forløbet
  • Udtalelse fra det tværfaglige specialeråd for karkirurgien
  • Udtalelse fra Hospitalsenhed Midt
  • Udtalelse fra Aarhus Universitetshospital.


Beslutning

Hospitalsudvalget modtog orientering om ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland. Oplægsholderne var professor Kim Houlind, koncerndirektør Ole Thomsen, hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen fra Aarhus Universitetshospital og lægefaglig direktør, Claus Brøchner-Nielsen fra Hospitalsenhed Midt samt specialerådsformand Troels Fogh Pedersen.


Regionsrådsmedlemmerne Henrik Qvist, Hanne Roed, Anders Kühnau, Lone Dybdal, Jacob Klærke, Per Møller Jensen, Anders G. Christensen, Josefine Schlosser, Inger-Marie Tryde, Stine Damborg og Else Søjmark deltog i temadrøftelsen.


Regionsrådsmedlemmerne Marianne Karlsmose, Mette Guldberg, Thrine Rimdal Nørgaard, Anne Marie Søe Nørgaard, Bent B. Graversen, Martin Jakobsen og Bent Graversen deltog virtuelt i temadrøftelsen.

Tilbage til toppen