Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 9. april 2018 kl. 13:00
i Hospitalsapoteket, Peter Sabroes Gade 12, Bygning 14b, 8000 Aarhus C (Den Gule Villa)

Alle medlemmer var mødt undtagen Nicolaj Bang, der havde meldt afbud.

 

Ib Bjerregaard forlod mødet efter behandling af punkt 2 på åben dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 17.05.


Sagnr.: 1-31-72-95-18

1.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-95-18

2.

Tilbage til toppen