Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 8. oktober 2018 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale C6, (flyttet til F112), Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Henrik Fjeldgaard, der havde meldt afbud.

 

Punkt 1 på åben tillægsdagsorden blev behandlet efter punkt 11.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.10 under punkt 12 og deltog således ikke i behandlingen af punkt 1 og 2 på den lukkede dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 16.25.