Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 3. december 2018 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Der var afbud fra Mette Valbjørn og Jørgen Winther.

 

Punkt 28 blev behandlet efter punkt 3.

 

Susanne Buch forlod mødet kl. 16.00 efter behandling af punkt 8.

 

Mødet blev hævet kl. 17.18.