Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Hospitalsudvalget
den 11. marts 2019 kl. 14:00
i F1 stuen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Mette Valbjørn, der havde meldt afbud.

 

Punkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: 2-11, 13-21; lukkede punkter 1, 5, 3, 4, 22-28, 1 og 12, lukket punkt 2, 29.

 

Jakob Rixen forlod mødet kl. 15.50 efter behandling af punkt 5 på den lukkede dagsorden.

 

Mødet blev hævet kl. 17.55