Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i hospitalsudvalget
den 13. september 2021 kl. 13:30
i B4, 1. sal, Regionshuset Viborg

Alle medlemmer var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 18.20.              

 

Jørgen Winther mødte kl. 13.45 under behandling af punkt 2.

Henrik Fjeldgaard mødte kl. 15.35 under behandling af punkt 10.

 

Jørgen Winther forlod mødet kl. 16.15 efter behandling af punkt 12.

Susanne Buch forlod mødet kl. 17.15 under behandling af punkt 20.

Nicolaj Bang forlod mødet kl. 17.45 under behandling af punkt 22.

 

Punkt 10 blev behandlet efter punkt 4.

Punkt 1 blev behandlet efter punkt 10.

Lukket dagsorden blev behandlet efter punkt 23.

Punkt 17-19 blev behandlet efter lukket dagsorden.


Sagnr.: 1-31-72-857-20

1. Nyt Hospitalsvaskeri og Nyt Hospitalsapotek: Godkendelse af øgede anlægsudgifter og finansiering heraf samt orientering om ændret tidsplan for Nyt Hospitalsvaskeri

Tilbage til toppen