Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Psykiatri- og socialudvalget
den 2. december 2021 kl. 13:50
i Regionshuset Viborg, mødelokale F11, 1. sal, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.

 

Mødet blev hævet kl. 14.00.


Sagnr.: 0-3-1-20

1. Valg af formand og næstformand #

Resume

Psykiatri- og socialudvalget skal i henhold til styrelsesvedtægten for Region Midtjylland udpege en formand og en næstformand.

Direktionen indstiller,

at udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Sagsfremstilling

Det følger af Region Midtjyllands styrelsesvedtægt, at udvalget vælger en formand og en næstformand.

Beslutning

Psykiatri- og socialudvalget valgte Jakob Klærke som formand og Rose-Marie Mollerup som næstformand for udvalget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 0-3-1-20

2. Fastlæggelse af dato for det første udvalgsmøde i 2022 #

Resume

Psykiatri- og socialudvalget skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære udvalgsmøde i 2022.

Direktionen indstiller,

at det første ordinære møde i udvalget fastlægges til onsdag den 5. januar kl. 13.00 i Regionshuset Viborg.

Sagsfremstilling

Udvalget skal fastlægge dato og tidspunkt for afholdelse af det første ordinære møde.


Det foreslås, at mødet holdes onsdag den 5. januar kl. 13.00 i Regionshuset Viborg.


Til orientering kan det oplyses, at udvalget på det første møde i januar vil få forelagt et forslag til mødeplan med følgende møder i udvalget i 2022:


Onsdag den 5. januar kl. 13.00
Onsdag den 2. februar kl. 13.00
Onsdag den 9. marts kl. 13.00
Onsdag den 6. april kl. 13.00
Onsdag den 11. maj kl. 13.00
Onsdag den 8. juni kl. 13.00
Onsdag den 10. august kl. 13.00
Onsdag den 14. september kl. 13.00
Onsdag den 5. oktober kl. 13.00
Onsdag den 9. november kl. 13.00
Onsdag den 7. december kl. 13.00.

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-00-1-21

3. Underskriftsark #

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.


For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive underskriftsarket.

Beslutning

Godkendelsesarket er journaliseret på sagen.

Tilbage til toppen