Udvalget har overordnet som formål at følge udviklingen inden for området regional udvikling. Udvalget skal gennem sin virksomhed bidrage til at styrke den politiske beslutningsproces i forhold til sager, der skal behandles i  forretningsudvalget.

Læs mere i udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver. 

Udvalget består af:

  • Poul Erik Christensen, formand (B)
  • Niels Erik Iversen, næstformand (A)
  • Claus Kjeldsen (A)
  • Morten Flæng (A)
  • Ole Jepsen (A)
  • Arne Lægaard (V)
  • Torben Nørregaard (V)
  • Lone Vase Langballe (O)
  • Ivar Dreyer (I)

Mødeplan for 2017

Onsdag den 11. januar kl. 14.00
Onsdag den 1. februar kl. 14.00
Onsdag den 15. marts kl. 14.00
Onsdag den 5. april kl. 9.00
Onsdag den 17. maj kl. 14.00
Onsdag den 7. juni kl. 14.00
Onsdag den 9. august kl. 14.00
Onsdag den 13. september kl. 14.00
Onsdag den 4. oktober kl. 14.00
Onsdag den 8. november kl. 14.00
Onsdag den 29. november kl. 14.00