Abonnér

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 4. juni 2019 kl. 09:00
i Regionshospitalet Horsens, mødelokale nord, 1. sal, Sundvej 30, 8700 Horsens

Alle medlemmer var mødt undtagen Rasmus Foged, Christian Møller-Nielsen, Mikkel Rasmussen, Else Kayser og John G. Christensen, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 12.50.

 

Sagerne blev behandlet i følgende rækkefølge:

 

Åben dagsorden punkt 1, lukket dagsorden punkt 1, 2 og 3,  herefter åben dagsorden punkt 2-9.


Sagnr.: 1-53-2-18

1. Temadrøftelse vedrørende Region Midtjyllands bidrag til kommende overenskomstforhandling med PLO *

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-158-18

2. Lægevagtkørsel

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-156-13

3. Anmodning om tilladelse til at flytte speciallægepraksis

Tilbage til toppen