Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 11. april 2018 kl. 09:00
i Skive Sundhedshus, Resenvej 25, 7800 Skive

Alle medlemmer var mødt undtagen Ulrich Fredberg og Lone Langballe, der havde meldt afbud.

 

Steen Jakobsen deltog i den første del af mødet på Skive Sundhedshus.

 

Finn Thranum forlod mødet kl. 11.00 under behandlingen af punkt 8 på dagsordenen.

 

Mikkel Rasmussen forlod mødet efter behandlingen af punkt 1 på den lukkede dagsorden.

 

Rækkefølge 1, 2, 3, 4, 5 ,6 7, lukket punkt 1, 8.