Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 12. september 2018 kl. 09:00
i Center for Sundhed, Holstebro, mødelokale 2, 1. sal, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Alle medlemmer var mødt undtagen Lone Langballe, der havde meldt afbud.

 

Finn Thranum deltog efter behandlingen af punkt 1.

 

Mødet blev hævet kl. 12.00.