Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 27. februar 2019 kl. 10:00
i Regionshuset Viborg, konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Mikkel Rasmussen og John G. Christensen, der havde meldt afbud.

 

Finn Thranum deltog fra kl. 10.20.

 

Mødet blev hævet kl. 11.00.