Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 13. marts 2019 kl. 09:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Mikkel Rasmussen og Finn Thranum, der havde meldt afbud.

Ulrich Fredberg forlod mødet kl. 11.30 under punkt 1 på lukket dagsorden

 

Der var afbud fra Christian Boel. Pernille Blach Hansen deltog i stedet.

 

Ib Bjerregaard deltog i temadrøftelserne.

 

Mødet blev hævet kl. 12.00.