Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 11. september 2019 kl. 09:00
i Lemvig Sundhedshus, lokale 1, Østergade 30, 7620 Lemvig

Alle var mødt, undtagen Mikkel Rasmussen og Ulrich Fredberg, der havde meldt afbud.

 

Mødet blev hævet kl. 11.20.