Abonnér

Ikke offentligt referat
til
mødet i Udvalg for nære sundhedstilbud
den 11. marts 2020 kl. 08:30
i Regionshuset Viborg, konference 1, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle medlemmer var mødt undtagen Lone Langballe og Signe Lund Jensen, der havde meldt afbud.

 

Christian Møller-Nielsen forlod mødet kl. 11.10 efter behandlingen af punkt 6.

 

Mødet blev hævet kl. 11.45.