Udvalget beskæftiger sig med regional udvikling, herunder erhvervspolitik, regional vækst- og udviklingsstrategi, kultur, turisme, klima og bæredygtighed, infrastruktur, uddannelse, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde samt med regionens opgaver på miljøområdet, jordforureningsområdet og råstofområdet.

Læs kommissorium for Udvalg for regional udvikling.

Forretningsorden

Forretningsorden for udvalg for regional udvikling.

Udvalget består af

  • Jørgen Nørby (V) (formand)
  • Carsten Kissmeyer (V)
  • Arne Lægaard (V)
  • Torben Nørregaard (V)
  • Flemming Knudsen (A) (næstformand)
  • Morten Flæng (A)
  • Claus Kjeldsen (A)
  • Hanne Roed (B)
  • Rasmus Foged (Å)

Mødeplan for 2018

Onsdag den 7. februar kl. 14.00
Onsdag den 7. marts kl. 14.00
Onsdag den 11. april kl. 14.00
Onsdag den 16. maj kl. 14.00
Onsdag den 13. juni kl. 14.00
Onsdag den 8. august kl. 14.00
Onsdag den 12. september kl. 14.00
Onsdag den 10. oktober kl. 14.00
Onsdag den 14. november kl. 14.00
Onsdag den 5. december kl. 14.00.

Mødeplan for 2019 

Onsdag den 9. januar kl. 14.00
Onsdag den 6. februar kl. 14.00
Onsdag den 13. marts kl. 14.00
Onsdag den 3. april kl. 14.00
Onsdag den 8. maj kl. 14.00
Onsdag den 4. juni kl. 14.00
Onsdag den 7. august kl. 14.00
Onsdag den 11. september kl. 14.00
Onsdag den 9. oktober kl. 14.00
Onsdag den 13. november kl. 14.00
Onsdag den 4. december kl. 14.00.

 

Kontakt

Leon Hiitola Iversen
Regionssekretariatet
Telefon: 7841 0128

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et stående eller midlertidigt udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger her.