Udvalget beskæftiger sig med regional udvikling, herunder regional udviklingsstrategi, kultur, klima og bæredygtighed, infrastruktur, uddannelse, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde samt med regionens opgaver på miljø-, jordforurenings- og råstofområdet.

Dagsorden - ikon

Dagsordener er tilgængelige fire hverdage før mødet. Referater lægges op 1-2 dage efter mødet.

Abonnér
Du kan på siden med dagsordener og referater vælge abonnér i højre hjørne, hvis du ønsker en mail, når de er tilgængelige.

Medlemmer

Mødeplan