Udvalget beskæftiger sig med regional udvikling, herunder erhvervspolitik, regional vækst- og udviklingsstrategi, kultur, turisme, klima og bæredygtighed, infrastruktur, uddannelse, regional kollektiv trafik og internationalt samarbejde samt med regionens opgaver på miljøområdet, jordforureningsområdet og råstofområdet.

Læs udvalgets kommissorium, der beskriver udvalgets opgaver (vedtages på udvalgets første møde den 7. februar 2018)

Udvalget består af

Jørgen Nørby (V)
Carsten Kissmeyer (V)
Arne Lægaard (V)
Torben Nørregaard (V)
Flemming Knudsen (A)
Morten Flæng (A)
Claus Kjeldsen (A)
Hanne Roed (B)
Rasmus Foged (Å)

Mødeplan for 2018 (foreløbig)

Onsdag den 7. februar kl. 14.00
Onsdag den 7. marts kl. 14.00
Onsdag den 11. april kl. 14.00
Onsdag den 16. maj kl. 14.00
Onsdag den 13. juni kl. 14.00
Onsdag den 8. august kl. 14.00
Onsdag den 12. september kl. 14.00
Onsdag den 10. oktober kl. 14.00
Onsdag den 14. november kl. 14.00
Onsdag den 5. december kl. 14.00.

Mødeplanen godkendes på det første møde i udvalget den 7. februar 2018.

Kontakt

Leon Rix Iversen
Regionssekretariatet
Telefon: 7841 0128

Foretræde for et udvalg

Du kan som borger i Region Midtjylland få foretræde for et midlertidigt eller rådgivende udvalg. Læs mere om hvordan og find kontaktoplysninger.