I Region Midtjylland har vi fem lokale sundhedsklynger. I sundhedsklyngerne samarbejder regionsrådet, de lokale kommuner og praktiserende læger om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og psykiatriske område. Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusets optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og tilgrænsende sektorer. Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det primære sundhedsvæsen.

Horsensklyngen
Anders Kühnau (A) (regional formand)
Hanne Roed (B)
Henrik Qvist (Ø)
Thrine Rimdal Nørgaard (V)

Peter Sørensen (A), Horsens (kommunal formand)
Ole Vind (V), Hedensted
Lone Jakobi (A), Odder
Frands Fischer (A), Skanderborg

Bruno Melgaard Jensen, PLO-Midtjylland
Søren Svenningsen, PLO-Midtjylland

Mødeplan
25. november 2022

 

Midtklyngen
Anders Kühnau (A), (regional formand)
Annette Roed (A)
Ib Bjerregaard (V)
Anders G. Christensen (V)

Ulrik Wilbek (V), Viborg (kommunal formand)
Helle Gade (A), Silkeborg
Peder Christian Kirkegaard (V), Skive

Henrik Idriss Kise, PLO-Midtjylland
Jane Kirkeby Gregersen, PLO-Midtjylland

Mødeplan
30. november 2022

 

Randersklyngen
Anders Kühnau (A), (regional formand)
Henrik Gottlieb Hansen (A)
Louise Høeg (V)
Anders G. Christensen (V)

Torben Hansen (A), Randers (kommunal formand)
Lars Storgaard (C), Favrskov
Kasper Juncher Bjerregaard (V), Norddjurs
Michael Stegger Jensen (A), Syddjurs

Henrik Idriss Kise, PLO-Midtjylland
Poul Kraghede, PLO-Midtjylland

Mødeplan
12. december 2022

 

Gødstrupklyngen
Anders Kühnau (A), (regional formand)
Niels Viggo Lynghøj (A)
Susanne Buch (F)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)

Dorte West (V), Herning (kommunal formand)
H. C. Østerby, (A), Holstebro
Ib Lauritsen (V), Ikast-Brande
Erik Flyvholm (V), Lemvig
Hans Østergaard (V), Ringkøbing-Skjern
Mads Jakobsen (V), Struer

Henrik Idriss Kise, PLO-Midtjylland
Ida Veng Christensen, PLO-Midtjylland

Mødeplan
12. oktober 2022

 

Aarhusklyngen
Anders Kühnau (A), (regional formand)
Jacob Klærke (F)
Else Kayser (Ø)
Ulrich Fredberg (V)

Jacob Bundsgaard (A), Aarhus (kommunal formand)
Christian Budde (A), Aarhus
Marcel Meijer (A), Samsø

Bruno Melgaard Jensen, PLO-Midtjylland
Allan Høg Poulsen, PLO-Midtjylland

Mødeplan
1. december 2022