Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder understøtte kvaliteten og den effektive resourceudnyttelse i opgaveløsningen. Sundhedskoordinationsudvalget er således et centralt forum for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem regionens hospitaler, kommunerne og praksissektoren. Sundhedskoordinationsudvalget har samtidig ansvaret for at udarbejde Sundhedsaftalen mellem region, kommune og almen praksis. Mere information om Sundhedsaftalen kan findes her.

Forretningsorden
Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget er opdateret 19. august 2019. 


Regionsrådsmedlemmer:
Henrik Fjeldgaard (A) (formand)
Annette Roed (A)
Birgit Marie Christensen (A)
Ib Bjerregaard (V)
Christian Møller-Nielsen (V)


Kommunale medlemmer:
Ib Boye Lauritsen (V), Ikast-Brande (næstformand)
Nils Borring (A), Favrskov
Lone Langballe (O), Viborg
Tage Nielsen (B), Skanderborg
Jens Kristian Hedegaard (V), Holstebro

Repræsentanter for almen praksis - PLO-M:
Henrik Idriss Kise
Bruno Melgaard Jensen

Mødeplan 2021:
26. april
11. juni
27. september
13. december


Referater fra tidligere møder i Sundhedskoordinationsudvalget

Kontakt:

Helene Bech Rosenbrandt

Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2112 1621