Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder understøtte kvaliteten og den effektive resourceudnyttelse i opgaveløsningen. Sundhedskoordinationsudvalget er således et centralt forum for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem regionens hospitaler, kommunerne og praksissektoren. Sundhedskoordinationsudvalget har samtidig ansvaret for at udarbejde Sundhedsaftalen mellem region, kommune og almen praksis. Mere information om Sundhedsaftalen kan findes her.

Forretningsorden
Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget er opdateret 19. august 2019. 

Møderne i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget holdes samlet første halvår 2022.


Regionsrådsmedlemmer:
Anders Kühnau (A) (formand)
Else Søjmark (A)
Ib Bjerregaard (V)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)
Hanne Roed (B)


Kommunale medlemmer:
Ulrik Wilbek (V), Viborg (næstformand)
Torben Hansen (A), Randers
Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
Peter Sørensen (A), Horsens
Dorte West (V), Herning

Repræsentanter for almen praksis - PLO-M:
Henrik Idriss Kise
Bruno Melgaard Jensen
Ida Veng

Mødeplan 2022:
25. april
7. juni
------------
28. oktober 
19. december


Referater fra tidligere møder i Sundhedskoordinationsudvalget

Kontakt:

Helene Bech Rosenbrandt

Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf.: 2112 1621