Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen.

Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at understøtte samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet og drøfte emner, der er relevante for sammenhængen i forløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud.

Sundhedssamarbejdsudvalget fastlægger fælles rammer og retning for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde og samarbejdet på tværs af regionale sundhedsklynger og drøfter sundhedsklyngernes udviklingstiltag, herunder indstiller veldokumenterede tiltag til udbredelse på tværs af sundhedsklynger eller på nationalt niveau.

Sundhedssamarbejdsudvalget skal understøtte at nationale handleplaner m.v. implementeres på tværs af sundhedsklyngerne i regionen.

Sundhedssamarbejdsudvalget har samtidig ansvaret for at udarbejde Sundhedsaftalen mellem region, kommune og almen praksis. Mere information om Sundhedsaftalen kan findes her.

Forretningsorden
Sundhedssamarbejdsudvalget holder første møde 10. august 2022, hvor forretningsordenen behandles.

Medlemmer
Regionsrådsmedlemmer
Anders Kühnau (A) (formand)
Else Søjmark (A)
Ib Bjerregaard (V)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)
Hanne Roed (B)
Niels Viggo Lynghøj (A)

Kommunale medlemmer
Ulrik Wilbek (V), Viborg (næstformand)
Torben Hansen (A), Randers
Jacob Bundsgaard (A), Aarhus
Peter Sørensen (A), Horsens
Dorte West (V), Herning
Christian Budde (V), Aarhus

Repræsentanter for almen praksis - PLO-M
Henrik Idriss Kise
Bruno Melgaard Jensen

Mødeplan 2022
10. august
28. oktober
19. december

Kontakt
Helene Bech Rosenbrandt
Sundhedsplanlægning
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 2112 1621