Referat fra mødet den 16. april 2007 (pdf)

 1. Orientering, Bilag 1.1Bilag 1.2
 2. Forslag til partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, Bilag 2.1Bilag 2.2
 3. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland, Bilag 3.1Bilag 3.2
 4. Revideret tids- og aktivitetsplan for Vækstforums Handlingsplan, Bilag 4
 5. Økonomioversigt, Bilag 5
 6. Notat om megasatsninger, Bilag 6
 7. Megasatsning erhverv-sundhed - kommissorium 5.6, Bilag 7
 8. Mere uddannlse - forprojekt 4.4, Bilag 8
 9. It som innovativ drivkraft - forprojekt 5.3, Bilag 9.1Bilag 9.2
 10. Oplevelsesøkonomi - forprojekt 5.8, Bilag 10
 11. Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere forprojekt 6.2, Bilag 11
 12. Kapitalformidling - forprojekt 6.7, Bilag 12
 13. OPTEK ansøger om støtte til stiftelseskapital, Bilag 13.1Bilag 13.2
 14. Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Udpegning af et medlem til bestyrelsen for de enkelte Lokale Aktions Grupper (LAG's) i Region Midtjylland, Bilag 14.1Bilag 14.2
 15. Medfinansiering af ISIS Katrinebjerg II, Bilag 15
 16. Medfinansiering af Naturvidenskabernes Hus, Bilag 16.1Bilag 16.2
 17. Eventuelt