Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 26. maj 2008, Bilag 1
 2. Innovationsstrategi for Region Midtjylland 2008-2010, Bilag 2
 3. Økonomi - orientering, Bilag 3
 4. Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation 2008: Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter og Projekt om fleksibelt elforbrug, Bilag 4.1Bilag 4.2
 5. Det strategiske samarbejde med (RTI (Rådet for Teknologi og Innovation), Bilag 5
 6. Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi: Biomassepotentiale på kommuneniveau, Bilag 6
 7. Mere uddannelse - bevilling af midler
 8. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009 - Offentlig-Privat Innovation OPI), Bilag 8
 9. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger, Bilag 9
 10. Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling"
 11. Udvikling af en ny strategi for dansk turisme, Bilag 11.1Bilag 11.2Bilag 11.3 
 12. Justering af handlingsplan 2009 - status
 13. Innovationsudvalget - indstilling af medlemmer, Bilag 13
 14. Studietur til East of England - program
 15. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland - 2009
 16. Eventuelt