Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 27. maj 2009, Bilag 1
 2. Partnerskabsaftale - tillæg 2009, Bilag 2
 3. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer
 4. Ansøgning - Klimaklynge i Holstebro, Bilag 4
 5. Ansøgning - Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn, Bilag 5
 6. Reservation - Program for Vidensamarbejde, Bilag 6
 7. Regionalfondsansøgning - Havets Hus
 8. Ansøgning - Vestdansk Investeringsfremme - finansiering 2010 - 2012, Bilag 8.1
  Bilag 8.2
 9. Ansøgning - Finansiering af Midtjysk EU-kontor i Bruxelles 2010-2012, Bilag 9.1
  Bilag 9.2Bilag 9.3Bilag 9.4Bilag 9.5Bilag 9.6
 10. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Hold Fast, Vejle Handelsskole
 11. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Klar, Landsforeningen Ligeværd
 12. Orientering om etablering af Iværksætterfond i Vestdanmark
 13. Orientering om studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland, Bilag 13
 14. Orientering om Fødevarerådet og status for megasatsningens initiativer
 15. Orientering om status på It-råd Midt
 16. Eventuelt