Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 29. oktober 2007, Bilag 1
 2. Uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform. Handlingsplanens pkt. 4.3 - Endelig bevilling, Bilag 2.1Bilag 2.2Bilag 2.3 
 3. Valg af operatører og indstilling af bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser, Bilag 3.1Bilag 3.2Bilag 3.3Bilag 3.4
 4. Ledelsesudvikling - strategi for ledelsesudvikling i en globaliseret verden. Handlingsplanens pkt. 4.5, Bilag 4
 5. Megasatsning Energi og Miljø. Analyse af erhvervspotentialet for brint og brændselsceller i Region Midtjylland, Bilag 5.1Bilag 5.2 
 6. Status for første del af forprojektet i megasatsning fødevarer, Bilag 6
 7. Valg af operatør for Iværksætterprogram for vækstiværksættere og indstilling om bevilling, Bilag 7
 8. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter, første runde: Ansøgning - Erhvervsturisme - fokus på energi/miljø og Klimatopmødet 2009, Bilag 8.1Bilag 8.2Bilag 8.3
 9. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter - første runde: Ansøgning fra Teater Katapult om tilskud til AudioDramaBizz, Bilag 9.1Bilag 9.2Bilag 9.3Bilag 9.4Bilag 9.5
 10. Den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken - projektansøgninger, Bilag 10
 11. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ om restfinansiering af projekt "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder inden for livsstil, UBIL", Bilag 11.1Bilag 11.2Bilag 11.3Bilag 11.4Bilag 11.5Bilag 11.6
 12. Ansøgning om midler til projektet "Lokaliseringsplanlægning for landbrugsbyggeri som led i kommuneplanlægning - et udviklingsprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, Bilag 12
 13. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Forskerpark Foulum, Bilag 13
 14. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan - status for iværksatte initiativer, Bilag 14.1Bilag 14.2Bilag 14.3
 15. Henvendelse fra Gellerup Højskole om eventuel deltagelse i repræsentantskabet, Bilag 15.1Bilag 15.2
 16. Meddelelser, Bilag 16
 17. Eventuelt


Tillægsdagsorden

 1. Ansøgning om økonomisk støtte til Maabjerg BioEnergy, Bilag 18.1Bilag 18.2


Lukket dagsorden

 1. Vækstforum for Region Midtjyllands høringssager vedr. ansøgninger til Direktoratet for FødevareErhverv