Referat (pdf)

  Indholdsfortegnelse   
 1. Godkendelse af referat af  Vækstforums møde den 27. oktober 2009 Bilag 1
 2. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer samt ændring på reservationer af EU-midler Bilag 2 
 3. Omfordeling af midler til internationalt samarbejde i 2010 Bilag 3.1
Bilag 3.2
 4. Status på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder Bilag 4.1
Bilag 4.2
 5. Depeche - erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020, udkast Bilag 5.1
Bilag 5.2
Bilag 5.3
Bilag 5.4
Bilag 5.5
 6. Godkendelse af projekter til innovationspuljen under iKraft-projektet (IT som innovativ drivkraft) Bilag 6.1
Bilag 6.2
Bilag 6.3
Bilag 6.4
Bilag 6.5
 7. Ansøgninger til megasatsningen på energi og miljø  Bilag 7.1
Bilag 7.2
Bilag 7.3
Bilag 7.4
Bilag 7.5
Bilag 7.6
Bilag 7.7
Bilag 7.8
 8. Model for styring og udmøntning af bevilling til projektet "Fremtidens gønne energisystem"  
 9. Megasatsning fødevarer - Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger til innovationsmiljø Bilag 9 
 10. Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Bilag 10
 11. Ansøgning om projektmidler til Midtjysk Turisme 2010 Bilag 11.1
Bilag 11.2
 12. Indstilling om bevilling til projekter for Fremtidens landsby og landsbyprisen 2009 Bilag 12.1
Bilag 12.2
 13. Ansøgning fra Midtjysk Turisme til "Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper" Bilag 13.1
Bilag 13.2
 14. Godkendelse af operatør vedr. verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai Bilag 14.1
Bilag 14.2
Bilag 14.3
Bilag 14.4
Bilag 14.5
 15. Orientering om midtvejsevaluering af resultatkontrakt med HIRC om innovationsnetværk for brintteknologi Bilag 15
 16. Orientering - Regional konkurrenceevne 2009  
 17. Mødeplan for Vækstforum - 2010 - udkast  
 18. Eventuelt