Referat fra mødet den 6. februar 2007 (pdf)

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 15. december 2006, Bilag 1
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Orientering om projekter, Bilag 3.1Bilag 3.2
 4. Landdistriktsudvikling - forprojekt (3.4), Bilag 4
 5. Unge i uddannelse og Kvalitet i vejledningen - forprojekt (4.1/4.2), Bilag 5
 6. Kompetenceplatform - forprojekt (4.3), Bilag 6
 7. Ledelsesudvikling i Region Midtjylland - forprojekt (4.5), Bilag 7
 8. Markedsplads for højtuddannet arbejdskraft - forprojekt (5.1), Bilag 8 
 9. Brugerdreven Innovation - forprojekt (5.4), Bilag 9
 10. Mega-projekt Energi og Miljø (5.5), Bilag 10
 11. Fødevarer, Bilag 11
 12. Mere iværksætteri i uddannelser - forprojekt (6.1), Bilag 12
 13. Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere - forprojekt (6.4), Bilag 13
 14. Status for partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland
 15. Præsentation af "pixiudgave" af Erhvervsudviklingsstrategien, samt tilhørende præsentationsmateriale
 16. Det internationale samarbejde i Region Midtjylland - oversigt over eksisterende initiativer samt nye samarbejdsmuligheder, Bilag 16
 17. Henvendelse fra Samsø Kommune om medfinansiering af Samsø Udviklingskontors aktiviteter i overgangsperioden 1. maj - 31. december 2007, Bilag 17
 18. OPTEK - Institut for Oplevelsesøkonomi og -teknologi
 19. Godkendelse af bestyrelsesdeltagelse i overensstemmelse med erhvervsfremmelovens § 9
 20. Orientering om Mål 2-program
 21. Eventuelt