Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 10. december 2007, Bilag 1
 2. Vækstforums arbejde 2007 - evaluering, Bilag 2.1Bilag 2.2Bilag 2.3Bilag 2.4Bilag 2.5Bilag 2.6Bilag 2.7Bilag 2.8Bilag 2.9
 3. Vækstforums høringssvar til den regionale udviklingsplan, Bilag 3.1Bilag 3.2Bilag 3.3Bilag 3.4 
 4. Valg af operatører og indstilling af bevillinger under megasatsningen Erhvervs-Sundhed, Bilag 4.1
  Bilag 4.2Bilag 4.3
 5. Internationale oplevelsesfyrtårne, Bilag 5.1Bilag 5.2Bilag 5.3Bilag 5.4Bilag 5.5Bilag 5.6Bilag 5.7Bilag 5.8Bilag 5.9Bilag 5.10Bilag 5.11Bilag 5.12Bilag 5.13Bilag 5.14Bilag 5.15Bilag 5.16Bilag 5.17Bilag 5.18Bilag 5.19Bilag 5.20Bilag 5.21Bilag 5.22Bilag 5.23 
 6. Landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer, Bilag 6
 7. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger, Bilag 7.1Bilag 7.2Bilag 7.3Bilag 7.4Bilag 7.5Bilag 7.6Bilag 7.7
 8. Igangsætning af tværregionalt samarbejde om film og nye medier med henblik på øget samarbejde og videreudvikling af lokale erhvervsmæssige fyrtårne i Region Nordjylland og Region Midtjylland, Bilag 8
 9. Analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener
 10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2HUB Vestjylland
 11. Udpegning til bestyrelsen for VIA University College, Bilag 11.1,Bilag 11.2 
 12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Århus, Bilag 12
 13. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter, Bilag 13 
 14. Status for Brugerdreven Innovation (BDI) og Innovationsstrategi
 15. Vidensamarbejde i Region Midtjylland, Bilag 15
 16. Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og regeringen - udmøntning, Bilag 16
 17. Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorganisationer
 18. OPTEK - Institut for Oplevelsesøkonomi og -teknologi, Bilag 18.1Bilag 18.2Bilag 18.3
 19. Grønbog vedr. det europæiske forskningsrum samt strategi- og aktivitetsplan for Midtjyllands EU-kontor, Bilag 19.1Bilag 19.2 
 20. Udkast til international strategi for Region Midtjylland, Bilag 20.1Bilag 20.2
 21. Eventuelt