Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 24. november 2008, Bilag 1
 2. Vækstforums Handlingsplan 2009, Bilag 2.1Bilag 2.2
 3. Ansøgninger om støtte til videreudvikling af internationale fyrtårne, Bilag 3.1Bilag 3.2
  Bilag 3.3Bilag 3.4Bilag 3.5Bilag 3.6Bilag 3.7Bilag 3.8Bilag 3.9
 4. Nyt VÆKSTmidt accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2011, Bilag 4.1
  Bilag 4.2
 5. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer, Bilag 5
 6. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning, Bilag 6
 7. Ansøgning - Etablering af Studentervæksthus Århus, Bilag 7.1Bilag 7.2
 8. Ansøgning - Projektmidler til Midtjysk Turisme 2009, Bilag 8
 9. Ansøgning om medfinansiering til Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI- Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling", Bilag 9
 10. Ansøgninger - Den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter - opfølgning og afslutning, Bilag 10.1Bilag 10.2Bilag 10.3Bilag 10.4Bilag 10.5
 11. Ansøgninger - Puljen til Klimatopmødeaktiviteter, Bilag 11.1Bilag 11.2Bilag 11.3Bilag 11.4Bilag 11.5Bilag 11.6
 12. Ansøgninger - Landdistriktsudvikling - indstilling om bevilling, støtte til modelprojekter, landsbypris m.v., Bilag 12.1Bilag 12.2
  Landsbypris ansøgninger, Modelprojekter: Bilag 12.3Bilag 12.4Bilag 12.5Bilag 12.6Bilag 12.7Bilag 12.8Bilag 12.9
   
 13. Ansøgning - Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi - fra HIRC, Bilag 13.1Bilag 13.2
 14. Fødevarerådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum
 15. It-Rådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum
 16. Opfølgning på resultatkontrakter, Bilag 16.1Bilag 16.2
 17. Orientering om oversigt over den regionaløkonomiske udvikling i Midtjylland, Bilag 17
 18. Orientering - Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora, Bilag 18
 19. Orientering - Aftale om landdistriktsprogrammet for 2009, Bilag 19
 20. Orientering - Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen - 2009
 21. Eventuelt