Referat (pdf)
1.Referat fra Vækstforums møde den 16. april 2007Bilag 1
2.Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og RegeringenBilag 2
3.Synliggørelse af Vækstforums arbejde med udmøntning af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplanBilag 3.1
Bilag 3.2
4.Udmøntning af megasatsning inden for energi og miljø - Handlingsplanens pkt. 5.5Bilag 4
5.Anmodning fra Århus Kommune om at reservere en økonomisk ramme til realisering af Navitas Park - et innovationscenter for energi og energiteknologiBilag 5
6.Megasatsning fødevarer - kommissorium - Handlingsplanens pkt. 5.7Bilag 6
7.Uddannelse og kompetenceudvikling - Kompetenceplatform - projekt - Handlingsplanens pkt. 4.3Bilag 7.1
Bilag 7.2
8.Markedsplads for højtuddannede - projekt - Handlingsplanens pkt. 5.1Bilag 8
9.Mere iværksætteri i uddannelser - projekt - Handlingsplanens pkt. 6.1Bilag 9
10.Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens pkt. 6.5Bilag 10.1
Bilag 10.2
Bilag 10.3
11.Anvendelse af formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstrategienBilag 11.1
Bilag 11.2
Bilag 11.3
12.Udvikling af arbejdsstyrken - forprojekt - Handlingsplanens pkt. 4.6Bilag 12
13.Viden i Arbejde - forprojekt - Handlingsplanens pkt. 5.2Bilag 13
14.Vestdansk Investeringsfremme og forslag til videreførelse af projektet - Handlingsplanens pkt. 3.3Bilag 14.1
Bilag 14.2
Bilag 14.3
15.Landdistriktsudvikling. Status for projekterne, indstilling om reservation af midler m.v. - Handlingsplanens pkt. 3.4Bilag 15.1
Bilag 15.2
16.Status - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og Kvalitet i vejledningen - Handlingsplanens pkt. 4.1. og 4.2. Status på forprojektetBilag 16
17.Status - Etablering af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Handlingsplanens pkt. 3.1Bilag 17
18.Status - Klyngeudvikling i Region Midtjylland (Advanced Manufacturing) - Handlingsplanens pkt. 6.5Bilag 18
19.Status - forprojekter iværksat med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan 2007-2008
20.Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, at Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande
21.OrienteringBilag 21.1
Bilag 21.2
Bilag 21.3
22.Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige bestyrelser for professionshøjskoler - henvendelse fra UndervisningsministerietBilag 22
23.Udpegning af medlem til overvågningsudvalg for strukturfonde i DanmarkBilag 23
24.Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland - 2008