Referat  (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 25. marts 2008, Bilag 1
 2. Status fra Råd for Energi- og Miljøteknologi
 3. Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009
 4. Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling", Bilag 4
 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler, Bilag 5.1Bilag 5.2Bilag 5.3 
 6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indtilling om reservation af en økonomisk ramme, Bilag 6
 7. Styrkelse af det strategiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og Innovation) og Vækstforum, Bilag 7.1Bilag 7.2Bilag 7.3Bilag 7.4Bilag 7.5
 8. Kapitalformidling - reservation af midler, Bilag 8
 9. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger, Bilag 9.1Bilag 9.2Bilag 9.3Bilag 9.4Bilag 9.5Bilag 9.6Bilag 9.7Bilag 9.8Bilag 9.9 
 10. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009
 11. Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvælgelse af kriterier til fase 4, Bilag 11
 12. Mere uddannelse - bevilling af midler, Bilag 12
 13. Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet
 14. Partnerskabsaftale - status og oplæg til nye indsatsfelter, Bilag 14.1Bilag 14.2
 15. Proces for justering af handlingsplan 2009 - oplæg, Bilag 15
 16. Orientering - Fast Kattegatforbindelse
 17. Meddelelser, Bilag 17
 18. Udpegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune
 19. Eventuelt


Tillægsdagsorden

 1. Restmidler under Mål 2, programperioden 2000-2006 - projekt "Passivhus +10"
 2. Ansøgning om støtte til BABEL - Bygge og anlægsbranchens evaluerings- og læringscenter - i 2008 Bilag