Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Godkendelse af referat, Bilag 1
 2. Status på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, Bilag 2.1
  Bilag 2.2
 3. Økonomiopfølgning - Vækstforums Handlingsplan 2009
 4. Partnerskabsaftale - tillæg, 2009, Bilag 4.1Bilag 4.2Bilag 4.3
 5. Markedsplads for højtuddannede: Bevilling af midler til midtvejskonference og slutevaluering, samt til at styrke koordinering, udvikling og udbredelse af allerede igangsatte eksperimenter, Bilag 5
 6. Godkendelse af projekter og reservation af midler til den formålsbestemte pulje til OPI, Bilag 6.1
  Bilag 6.2
 7. Formidling af viden om brugerdreven innovation (BDI) til virksomheder i Region Midtjylland - projektskitse Bilag 7.1Bilag 7.2
 8. Biomateriale-netværk - initiativ fra Randers Kommune, Bilag 8.1Bilag 8.2 
 9. Midtjysk Turisme - fælles vestdansk indsats med henblik på udvikling af modeller for arbejde med produktudvikling, markedsføring m.m. - Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper, Bilag 9
 10. Tværregional erhvervsmæssig satsning på Cross Media 2009-2012, Bilag 10.1Bilag 10.2Bilag 10.3
 11. Rådet for Teknologi og Innovation: Udbud vedr. strategiske innovationssatsninger samt ansøgning fra Arkitektskolen om projekt "Passivhus Platform", Bilag 11
 12. Midtvejsstatus vedrørende samarbejdsaftale med AU-HIH og landsdelscenterkommuner, Bilag 12
 13. Grøn Vækst - Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling, Bilag 13
 14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009, Bilag 14
 15. Eventuelt