Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat fra Vækstforums møde den 29. januar 2008, Bilag 1  
 2. It som innovativ drivkraft - godkendelse af ansøgning og indstilling om bevilling, Bilag 2.1Bilag 2.2
 3. De lovgivningsmæssige rammer for Vækstforums og Region Midtjyllands erhvervsfremmeindsats, Bilag 3 
 4. Projekter fra Råd for Energi- og Miljøteknologi i Region Midtjylland, Bilag 4.1Bilag 4.2
  Bilag 4.3Bilag 4.4Bilag 4.5Bilag 4.6
 5. Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om økonomisk tilskud, Bilag 5.1Bilag 5.2Bilag 5.3
 6. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger, februar 2008, Bilag 6.1Bilag 6.2Bilag 6.3Bilag 6.4 
 7. Forslag til emner for formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstrategien - 2008
 8. pfølgning på rundbordssamtale mellem Rådet for Teknologi og Innovation og formandskaberne for de regionale vækstfora og regionsråd, Bilag 8
 9. Ansøgning fra ID-Forum om støtte til erhvervsrettet designfremme i 2008, Bilag 9
 10. Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen, Bilag 10
 11. Ændring af forretningsorden for Vækstforum for Region Midtjylland, Bilag 11
 12. Økonomi- og Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje 2008, Bilag 12.1Bilag 12.2Bilag 12.3
 13. Bemærkninger fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi i Region Midtjylland til rapport om erhvervspotentialet for brint og brændselsceller
 14. Danmarks Vækstråd - orientering, Bilag 14.1Bilag 14.2
 15. Eventuelt

Præsentation fra mødet af de lovgivningsmæssige rammer for den regionale og lokale erhvervsfremme.