Referat (pdf-format)

Indholdsfortegnelse

 1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009, Bilag 1
 2. Vækstforums Handlingsplan 2009, bevillinger og reservationer i lyset af konjunkturkrisen, Bilag 2.1Bilag 2.2Bilag 2.3
 3. Ansøgning - Prøv1Elbil - Projekt fremsendt af Teknologisk Institut, Bilag 3
 4. Ansøgning - Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn, Bilag 4.1Bilag 4.2
  Bilag 4.3
 5. Ansøgning - Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 - forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats, Bilag 5.1Bilag 5.2
 6. Internationale oplevelsesfyrtårne - den videre proces for projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers", Bilag 6.1Bilag 6.2Bilag 6.3
 7. Orientering - Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Staten - tillægsaftale 2009, Bilag 7
 8. Orientering - Status for etablering af testpladser til Vindmølleindustrien, Bilag 8
 9. Eventuelt