Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008, Bilag 1
 2. Vækstforums Handlingsplan 2009, Bilag 2
 3. Megasatsningen Energi og miljø - Handlingsplan 2009-2012, Bilag 3
 4. Megasatsning på fødevareområdet - Strategi og handlingsplan 2009-2011, Bilag 4
 5. Megasatsningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af en generel erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren
 6. Fastholdelse af udenlandske studerende - bevilling, Bilag 6
 7. Ansøgninger til puljen til Klimatopmødeaktiviteter, Bilag 7.1Bilag 7.2
  Bilag 7.3
 8. Den Europæiske Kulturhovedstad 2017, Bilag 8
 9. Videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai, Bilag 9.1Bilag 9.2
  Bilag 9.3Bilag 9.4Bilag 9.5
   
 10. Orientering om "analyse af samspil mellem brobyggere og virksomheder" i forbindelse med initiativet Vidensamarbejde, Bilag 10.1Bilag 10.2 
 11. VisitDenmarks udkast til fælles strategi for dansk turisme, Bilag 11.1,
  Bilag 11.2Bilag 11.3
 12. Den konkurrenceudsatte pulje 2009, Bilag 12
 13. Udpegning af en repræsentant til VisitDenmark fra Vækstforum for Region Midtjylland
 14. Udpegninger af medlemmer til Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorganisationer, Bilag 14
 15. Eventuelt
  Tillægsdagsorden
 16. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse, Bilag 16