Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 13. september 2007, Bilag 1
 2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen, Bilag 2.1Bilag 2.2
 3. International/global strategi for Region Midtjylland, Bilag 3
 4. Danmarks Eksportråd - strategisk samarbejde, Bilag 4.1Bilag 4.2 
 5. Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operatør for karrierekurser samt bevilling af midler til følgeforskning, Bilag 5 
 6. IT som innovativ drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3, Bilag 6 
 7. Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø, Bilag 7 
 8. Megasatsningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt. 5.6, Bilag 8.1Bilag 8.2
 9. Analysestrategi for Vækstforum Midtjylland, Bilag 9.1, Bilag 9.2
 10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland, Bilag 10 
 11. Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel
 12. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger fra Vækstforum for Region Midtjylland, Bilag 12.1Bilag 12.2Bilag 12.3Bilag 12.4Bilag 12.5
 13. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger med regional medfinansiering, Bilag 13.1Bilag 13.2
  Bilag 13.3
 14. Ansøgning fra Hedens Colosseum, Bilag 14.1Bilag 14.2
 15. Fiskeriprogrammet 2007-2013. Udpegning af et medlem til hver af bestyrelserne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er)
 16. Eventuelt