Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat fra Vækstforums møde den 29. august 2008, Bilag 1
 2. Budget 2009 for Regional Udvikling
 3. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - endelig bevilling, Bilag 3.1
  Bilag 3.2
 4. Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger til netværksinitiativet i det midtjyske klyngeprogram, Bilag 4
 5. Indstilling om bevilling til initiativet Kapitalformidling, Bilag 5
 6. Ansøgning om medfinansiering af Europe Enterprise Network i Region Midtjylland, Bilag 6.1Bilag 6.2Bilag 6.3Bilag 6.4Bilag 6.5Bilag 6.6Bilag 6.7 
 7. Oplæg om globaliseringens udfordringer, Bilag 7
 8. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - med regional medfinansiering, Bilag 8.1Bilag 8.2
 9. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - uden regional medfinansering, Bilag 9.1Bilag 9.2Bilag 9.3Bilag 9.4Bilag 9.5Bilag 9.6
 10. Orientering om ansøgning til pulje til støtte af tiltrækning af større sportsbegivenheder til Region Midtjylland, Bilag 10.1Bilag 10.2Bilag 10.3
 11. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse, Bilag 11
 12. Midtvejskonference - status
 13. Studierejse til East of England, Bilag 13.1Bilag 13.2
 14. Eventuelt


Tillægsdagsorden

 1. Høringssvar vedrørende Rådet for Teknologi og Innovations program for innovationsnetværk,  Bilag 1.1 (tillægsdagsorden)Bilag 1.2 (tillægsdagsorden)