Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 31. august 2009, Bilag 1
 2. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer
 3. Depeche - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020, Bilag 3
 4. Etablering af Midtjysk Iværksætterfond, Bilag 4 
 5. Ansøgning fra Innovationsnetværket Bolig og Beklædning om bevilling til klyngeinitiativ under KLYNGEmidt, Bilag 5
 6. Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof, Bilag 6
 7. Anbefalinger til Rådet for Teknologi og Innovation om ansøgninger om innovative samfundsløsninger
 8. Fremtidens Grønne Energisystem, Bilag 8
 9. Megasatsning fødevarer - Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger til rådgivningsindsats, Bilag 9.1Bilag 9.2
 10. Ansøgning fra FÆNGSLET om støtte til videreudvikling af projektet, Bilag 10
 11. Ansøgning fra Elmuseet om færdigudvikling af oplevelseskoncept for World of Energy, Bilag 11 
 12. Ansøgning om støtte til et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen
 13. Eventuelt.
 14. Tillægsdagsorden: Bevilling til Cross Media satsning, Bilag 14